OVER

Philon7 geeft duidelijkheid voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is een werkwijze die aansluit bij modern onderwijs zonder alles over de kop te gooien. Het is werkdruk verlagend en plezier verhogend. Vraag vrijblijvend een gesprek aan met onze coaches.

Welkom op de website van Philon7

Wat is Philon7

Het is een manier van werken en denken die duidelijkheid en structuur geeft voor leerkrachten, de directeur, ouders en kinderen.
Het geeft vorm aan de missie en de visie die met woorden staat beschreven in de schoolgids. De missie en de visie krijgt handen en voeten doordat er concreet wordt afgesproken welke acties er nodig zijn om de missie en visie te verwezenlijken.

Zeven pijlers

Er zijn zeven pijlers die samen de visie van de school dragen. Alle pijlers dekken de lading van de school. Dat maakt dat er tussentijds geen zaken (ad hoc) ingevlogen kunnen worden of het is passend bij een pijler wat er voor zal zorgen dat het te dragen is.
Dit alles geeft rust voor een team en is werkdruk verlagend.

Verbondenheid met elkaar

Scholen die werken met Philon7 ervaren verbondenheid met elkaar als team, met de ouders en de kinderen.
Doordat de visie samen is vormgegeven, is het gedragen en wordt het ook zo geuit. Iedereen is trots op zijn/haar school.

VISIE & PROCESVORMING

Elke leerkracht wordt in zijn of haar kracht gezet.

TEAM

Maak kennis met het team van PHILON7.

COACHING & CERTIFICERING

Scholen die werken met Philon7 ervaren verbondenheid met elkaar.

Tweejarig traject.

Het Philon7 traject duurt minimaal twee jaar. Aan het einde van het tweede jaar zal er een (vrijwillige, kán wel/hoeft niet) certificering plaatsvinden met een feestelijke onthulling.

Begeleiding op maat.

Het invoeren van het Philon7 concept doe je niet alleen. Elke school krijgt coaching en begeleiding op maat. De coach is aanwezig op teamvergaderingen en komt met concrete voorstellen.

Philon7 netwerk.

Scholen die het Philon7 concept invoeren zijn automatisch lid van het Philon7 netwerk. Dat betekent dat leerkrachten die werken op een Philon7 school mee kunnen doen met netwerk dagen.

LEES MEER

CONTACT

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

SCROLL

VISIEVORMING

Het vormen van een visie voor een basisschool kan verzanden in eeuwigdurende vergaderingen met als uitkomst een verwaterde visie met geen enkele inhoud. Hoe vaak heeft een school een visie met zinnen als: wij geven uitdagend les of .............

PASSIE VOOR ONDERWIJS

De naam Philon7 komt voort uit de zeven wereldwonderen. Er is een mythe dat een schrijver met de naam Philon de zeven wereldwonderen heeft beschreven. De zeven wereldwonderen die naam en faam dragen in deze wereld. De zeven wereldwonderen ............

EEN VOORBEELDSCHOOL

Natuurlijk is de belangrijkste persoon bij ons op school het kind. Met elkaar, ouders/verzorgers, leerkrachten én de kinderen zélf proberen we het beste uit het kind te halen. We hebben hoge verwachtingen samen binnen de realistisch te bereiken kaders. Een klimaat van ...........

Annelies Brouwer

Annelies werkt in het onderwijs als leerkracht en op twee scholen als intern begeleider.
Coachen en mensen verder helpen is een tweede natuur. Door te luisteren en mensen zelf hun eigen kracht te laten ervaren komen ze verder.
Annelies is breed inzetbaar van teamscholing tot coaching. Beweging en vernieuwing is belangrijk voor haar. Het is fijn om samen met mensen nieuwe paden te bewandelen. De verwondering die dan ontstaat is inspirerend en een drijfveer om nog verder te onderzoeken.
Annelies is specialist mindmappen.

Meindert Tjerkstra

Meindert is de oprichter van Onderwijsbureau Semko. Hij heeft ervaring in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en directeur. Zijn specialiteit is presenteren op een positieve en aanstekelijke manier. Hij ziet het als een sport om mensen op een energieke manier kennis te laten maken met verschillende facetten van het onderwijs. Naast presenteren heeft hij zich ook verdiept in coaching met als specialiteit oplossingsgerichte coaching met overlap naar de cognitieve gedragstherapie. Het oplossingsgerichte past bij zijn karakter.
Als directeur van Onderwijsbureau Semko is hij de spil van het netwerk. Meindert geeft cursussen en begeleidt scholen.

Heleen Langenbach

Heleen heeft een eigen bedrijf met de naam 'Bureau Klassewerk'. Vanuit dit bureau verricht ze interimwerkzaamheden, geeft ze advies en begeleiding en training over feedback.
Een onderwijsmens in hart en nieren. Het werkveld ‘onderwijs’ heeft ze de afgelopen jaren diepgaand verkend in het primair en speciaal onderwijs.
Ze werkt binnen het onderwijs met passie, enthousiasme en met de ambitie om een school een leefbare, een prettige maar ook een uitdagende omgeving te laten zijn voor kinderen, ouders en teams.
Ze is een bezig bijtje want natuurlijk geeft ze, intern en op locatie , vanuit Philon7 gestalte aan dit krachtige onderwijsconcept.

EEN ONDERWIJSVISIE

die niet zeurt maar poetst

philon7

Snelle Links:
Ontwerp & realisatie Rontwerp design
Contactgegevens:
PHILON7
Stjoerboard 118
8502 AD Joure
Tel 06 - 29 16 75 82
E-mail info@philon7.nl