philon7

 EEN VOORBEELDSCHOOL

We hebben hoge verwachtingen samen binnen de realistisch te bereiken kaders.

CBS de Rank  │  Luttelgeest
Natuurlijk is de belangrijkste persoon bij ons op school het kind. Met elkaar, ouders/verzorgers, leerkrachten én de kinderen zélf proberen we het beste uit het kind te halen. We hebben hoge verwachtingen samen binnen de realistisch te bereiken kaders.
Een klimaat van wederzijds vertrouwen, plezier en veiligheid vinden we een essentiële basis om te kunnen ontwikkelen. Uitgaan van verschillen vormt tevens een startblok bij ons op school.
Ons onderwijs hebben wij op basis van de 7 pijlers vanuit het concept Philon7 als volgt vorm gegeven:
  • Pijler 1 – Zelfstandigheid, autonomie en groepsdoorbrekend werken
  • Pijler 2 – Sociale vaardigheid
  • Pijler 3 – Kunst en Cultuur
  • Pijler 4 – Engels en Nederlands
  • Pijler 5 – Betrokkenheid ouders en de dorpen om ons heen
  • Pijler 6 – Maatschappelijke betrokkenheid
  • Pijler 7 – Evaluatie en reflectie; oplossingsgerichte kindgesprekken, portfolio en feedback
Snelle Links:
Ontwerp & realisatie Rontwerp design
Contactgegevens:
PHILON7
Stjoerboard 118
8502 AD Joure
Tel 06 - 29 16 75 82
E-mail info@philon7.nl