philon7

 PROCES VAN DE VISIEVORMING

Het proces om tot een Philon visie te komen is kort maar krachtig.

Het vormen van een visie voor een basisschool kan verzanden in eeuwigdurende vergaderingen met als uitkomst een verwaterde visie met geen enkele inhoud. Hoe vaak heeft een school een visie met zinnen als: wij geven uitdagend les of onze pedagogische sfeer kenmerkt zich door veiligheid. De woorden zijn vaak goed maar de praktijk laat vaak wat anders zien.
Vaak worden er procesbegeleiders ingehuurd om te praten over dieper gelegen drijfveren. Deze drijfveren worden opgeroepen door middel van oefeningen waarbij de emotie niet geschuwd wordt. Het zijn vaak langdurige processen met vele praatsessies.
Philon7 heeft een andere manier om tot een visie te komen. Het is een nuchtere manier zonder veel poespas. Minder woorden en meer daden. Het proces om tot een Philon visie te komen is kort maar krachtig. Elke school streeft er naar om het beste onderwijs te geven dat aansluit bij de hedendaagse wensen. Vaak is de missie zoals die beschreven staat in de schoolgids prachtig verwoord. Philon7 heeft als kracht dat het de woorden in de praktijk gaat brengen. Draagvlak van alle belanghebbenden is essentieel. Aan het einde van de visievorming is iedereen gehoord en er is een duidelijke richting bepaald.
De directeur van de school is faciliterend en luistert naar wat iedereen inbrengt. Tijdens het proces gaat de directeur op zoek naar de algemene tendens en vertaalt deze in duidelijke woorden en statements.
Lange discussies over persoonlijke drijfveren van leerkrachten zijn tijdens het proces niet aan de orde. Er is ruimte voor individuele inbreng maar de kracht van de meerderheid bepaalt uiteindelijk de uitkomst.
Snelle Links:
Ontwerp & realisatie Rontwerp design
Contactgegevens:
PHILON7
Stjoerboard 118
8502 AD Joure
Tel 06 - 29 16 75 82
E-mail info@philon7.nl